LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Webinar Fika & spara miljoner

Vi samlar in exempel från hela Sverige på vad man har gjort inom området avtalsförvaltning så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga med sin avtalsförvaltning.
Artiklarna publiceras i Upphandling24s tidning och på deras webb samt här på vår hemsida.
Läs artiklarna

Resultat av strukturerad avtalsförvaltning:

  • Bättre offentliga affärer inkl bättre upphandlingar och avtal
  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen och ett bättre arbetsklimat
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökar möjligheterna att få de strategiska målen uppfyllda
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörerna filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

Datum: 21 september 2020
Avtalet är den centrala delen i alla inköp. Hur avtalet används och efterlevs är ofta avgörande för om upphandlingen blir en lyckad affär. På konferensen Koll på avtalet tar vi fasta på avtalets hela livscykel.
Kom och lyssna på oss och alla andra talare. Välkommen!
Läs mer om konferensen och anmäl dig

Utbildning hösten 2020
Få fart på er avtalsförvaltning

Behöver ni kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ert arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för er. 
Läs mer om kursen här.
Kursdatum 17 november.
Utbildningsort: Via webb eller på plats i Stockholm 
I samarbete med Upphandling24

Intressant material inom området

2020

En granskning som Riksrevisionen gjort visar att staten betalar mycket mer för drift och underhåll av järnvägen än vad som först avtalats.
Deras IT-system anses inte vara effektivt och det saknas därför möjligheter att följa upp och få en samlad bild över situationen.
Läs mer här, på SVT nyheter.

Läs hela inlägget »

VISMA har skrivit en artikel om Kommuner och regioner måste kontrollera att de får det de betalar för. I slutändan tjänar hela samhället på att upphandlande myndigheter övervakar sin avtalsförvaltning och inte släpper den när upphandlingen är klar, skriver Konkurrensverket. Läs mer på VISMAs sida 

Läs hela inlägget »

Följ upp avtalen och täpp igen hålen! Marcus Bäckström belyser på ett enkelt och mycket tydligt exempel, hur viktigt det är att följa upp avtalen. Det finns ett uttryck, "ingen spaning, ingen aning". Låter vi bli att följa upp de upphandlade avtalen, vet vi inte om upphandlingen var bra eller inte, om vi köper från rätt leverantör eller får rätt kvalitet till rätt pris. I mitt jobb, ser jag så mycket pengar rinna ut från de offentliga verksamheterna. Genom att följa upp avtalen, kan du täppa igen hålen. Hinner du inte med? Hör av dig, så hjälper vi er att finna hålen och de första miljonerna i besparing + tips på hur ni täpper igen hålen. Sen kan ni anställa en avtalscontroller. Läs Marcus inlägg här

Läs hela inlägget »

Det är mycket som kan hända och händer under en avtalsperiod. Örebro kommun har hittat ett arbetssätt för att kunna dra nytta av de erfarenheter de får under avtalets gång. Där går uppföljning och upphandling hand i hand tack vare att avtalscontroller och upphandlare arbetar nära samman. Läs mer i Upphandling24s artikel

Läs hela inlägget »

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat