LOGO_Avtalsförvaltning_RGB
loading...

Vad behöver du för stöd inom
avtalsförvaltning och -uppföljning?

Integrera avtalsförvaltningen i er upphandlingsprocess, klassificera era avtal, utveckla era rutiner och processer, föreläsningar, nulägesanalys, handböcker & maller eller något annat. Läs mer här

Utbildning våren 2021
Fördjupningsutbildningar online

När ni är redo att ta nästa steg och vill få det att fungera direkt - gå våra fördjupningsutbildningar. De är korta, praktiskt inriktade och "ready to go", precis som vi själva vill ha det. 

  • Spendanalys när ni saknar spendverktyg 
  • Klassificering av avtal, lägg uppföljningsresurserna på "rätt" avtal
  • Få koll på alla uppföljningsaktiviteter med förvaltningsplanen
  • Hållbar förändring - det mänskliga perspektivet, hantera utmaningar, modell för framgångsrikt förändringsarbete, kommunikationsplan och utbildning.

Läs mer om utbildningarna här
Datum, flera att välja mellan under april - juni.
Online, 2-3 timmar per utbildning

 

Vi samlar in exempel från hela Sverige på vad man har gjort inom området avtalsförvaltning så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga med sin avtalsförvaltning.
Artiklarna publiceras i Upphandling24s tidning och på deras webb samt här på vår hemsida.
Läs artiklarna

Resultat av strukturerad avtalsförvaltning:

  • Bättre offentliga affärer inkl bättre upphandlingar och avtal
  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen och ett bättre arbetsklimat
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökar möjligheterna att få de strategiska målen uppfyllda
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörerna filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

En granskning som Riksrevisionen gjort visar att staten betalar mycket mer för drift och underhåll av järnvägen än vad som först avtalats.
Deras IT-system anses inte vara effektivt och det saknas därför möjligheter att följa upp och få en samlad bild över situationen.
Läs mer här, på SVT nyheter.

Läs hela inlägget »
- Avtalsuppföljning ger minskad korruption i offentlig upphandling
- Hur mycket kostar dålig inköpsmognad och bristande avtalsuppföljning?
- Så får du bättre avtal
- LO vill se bättre kontroll av upphandlade företag

Den 21 september 2020 genomförde Upphandling24 den digitala konferensen Avtalsuppföljning där vi föreläste om vad olika roller kan göra inom avtalsförvaltning. 
Sverige kan inte vänta! Vad kan du göra?

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat