LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Kunskapsbank för avtalsförvaltning

Här lägger vi upp goda exempel, nyheter, information, modeller, verktyg och metoder.
Syftet är att inspirera samt ge dig verktyg och kunskap för att ta dig eller din organisation framåt inom området avtalsförvaltning.

Artiklar

Granska fakturorna

När vi sammantaget tittar på den ekonomiska besparingen för de uppdrag vi genomfört genom åren, landar vi på en besparing mellan 10-35%, årligen. Är det ett hyfsat nytt avtal, ger det möjlighet till den besparingen i tre år framöver.

Intressant material inom området

VISMA har skrivit en artikel om Kommuner och regioner måste kontrollera att de får det de betalar för. I slutändan tjänar hela samhället på att upphandlande myndigheter övervakar sin avtalsförvaltning och inte släpper den när upphandlingen är klar, skriver Konkurrensverket. Läs mer på VISMAs sida 

Läs hela inlägget »
- Hur mycket kostar dålig inköpsmognad och bristande avtalsuppföljning?
- Så får du bättre avtal
- LO vill se bättre kontroll av upphandlade företag
- Avtalsuppföljning ett måste, skriver upphandlingsexperten
- Pengarna finns
- Ulrika Ajax och LOA – Lagen om attraktion 
- Upphandlingsfabrik eller strategisk inköpsorganisation?

Goda exempel inom avtalsförvaltning

För många är de två största utmaningarna med att få igång och/eller utvekla sin avtalsuppföljning och -förvaltning att få med sig ledningen samt att ha nödvändiga resurser.
En stor hjälp för att klara de två utmaningarna är att kunna påvisa goda exempel. Antingen egna eller andras.

Vi på Avtalsförvaltning samlar därför in goda exempel från hela Sverige och publicerar dem dels här på vår hemsida men
också i media som t ex Upphandling24.
Då kan du och alla andra inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga.
Här nedanför hittar du de reportagen vi hitintills tagit fram. Fler är på gång, bland annat om att följa upp tjänster.

Hur kan vi öka nöjdheten hos våra kunder?

Uppföljning av tjänster gav bättre
affärer, säkrare leveranser
samt nöjdare och gladare hyresgäster.

Avtalscontrollers utvecklar upphandlingar och avtal

I Region Västernorrland  har de en välfungerande organisation som arbetar tvärfunktionellt. 

Det ska vara lätt att göra rätt

Beställarutbildning gör det lättare för beställarna att göra rätt. Men att ändra beteende är inte helt lätt, därför införde vi även köpstopp under en period. 
Läs hur Filipstad drastiskt minskade inköpskostnaden på förbruknings-material.

Ett e betyder så mycket

Om e-handel och e-beställning berättar Johan Wallström från Borlänge.

Krönika

Vi på Avtalsförvaltning AB skriver om att Sverige är moget för att få fart på avtalsförvaltningen. 

Alla artiklar i ett kompendium

Här har vi samlat artiklarna i en PDF. (Svenska Bostäder saknas för tillfället) 

Är du intresserad av att bidra?

Har ni påbörjat arbetet med att få kontroll på era utgifter för att ni insett vikten av effektiv och strukturerad förvaltning och uppföljning av avtal?
Enligt vår research är det många upphandlande myndigheter som vill ta tag i detta men vet inte alltid var man ska börja eller i vilken ordning.
Därför samlar vi in exempel på vad ni har gjort så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga.

Vi bokar in ett samtal där du får berätta vad ni genomfört eller planerar att göra och eventuellt vilka resultat ni nått. Intervjuen tar cirka en timme.