LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Referenser och kund case

Här har vi samlat citat från kunder och beskrivning av olika uppdrag vi genomfört. Använd dem gärna som inspiration för vad ni kan göra i er verksamhet med stöd av oss. 

Avtalsförvaltning 2.0

Ulrikas engagemang och vilja att anpassa utbildningen utifrån var vi befunnit oss och vad vi har haft för förutsättningar och verktyg har verkligen engagerat oss som grupp och skapat intresse för utbildningen. Trots rådande förutsättningar har vi genomfört utbildningen på ett sätt som känts naturligt och givande. Förmågan att lyssna och efterfråga våra kunskaper och arbete och anpassa innehållet i utbildningen till det har varit över förväntan! Jag kan varmt rekommendera dem!
Kristina , Transportstyrelsen

Avtalsförvaltning i Sandvikens kommun

Uppdraget bestod i att göra en nulägesbeskrivning, driva arbetet med att prioritera aktiviteter och genomföra dem samt skapa en plan för uppdraget och vad som behöver ske efter uppdragets slut.