LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Goda exempel inom avtalsförvaltning

För många är de två största utmaningarna med att få igång och/eller utvekla sin avtalsuppföljning och -förvaltning att få med sig ledningen samt att ha nödvändiga resurser.
En stor hjälp för att klara de två utmaningarna är att kunna påvisa goda exempel. Antingen egna eller andras.

Vi på Avtalsförvaltning samlar därför in goda exempel från hela Sverige och publicerar dem dels här på vår hemsida men
också i media som t ex Upphandling24.
Då kan du och alla andra inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga.
Här nedanför hittar du de reportagen vi hitintills tagit fram. Fler är på gång, bland annat om att följa upp tjänster.

Nedan är lågupplösta artiklar  i utskriftvänligt PDF-format (A4).
Redigerare och layput: Gunnar Lyckhage, layout: Frida Söderberg och redaktör: Karin Kaibel

Hur kan vi öka nöjdheten hos våra kunder?

Uppföljning av tjänster gav bättre
affärer, säkrare leveranser
samt nöjdare och gladare hyresgäster.

Avtalscontrollers utvecklar upphandlingar och avtal

I Region Västernorrland  har de en välfungerande organisation som arbetar tvärfunktionellt. 

Det ska vara lätt att göra rätt

Beställarutbildning gör det lättare för beställarna att göra rätt. Men att ändra beteende är inte helt lätt, därför införde vi även köpstopp under en period. 
Läs hur Filipstad drastiskt minskade inköpskostnaden på förbruknings-material.

Ett e betyder så mycket

Om e-handel och e-beställning berättar Johan Wallström från Borlänge.

Krönika

Vi på Avtalsförvaltning AB skriver om att Sverige är moget för att få fart på avtalsförvaltningen. 

Alla artiklar i ett kompendium

Här har vi samlat artiklarna i en PDF. (Svenska Bostäder saknas för tillfället) 

Är du intresserad av att bidra?

Har ni påbörjat arbetet med att få kontroll på era utgifter för att ni insett vikten av effektiv och strukturerad förvaltning och uppföljning av avtal?
Enligt vår research är det många upphandlande myndigheter som vill ta tag i detta men vet inte alltid var man ska börja eller i vilken ordning.
Därför samlar vi in exempel på vad ni har gjort så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga.

Vi bokar in ett samtal där du får berätta vad ni genomfört eller planerar att göra och eventuellt vilka resultat ni nått. Intervjuen tar cirka en timme.