LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Vi samlar in exempel från hela Sverige på vad man har gjort inom området avtalsförvaltning så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga med sin avtalsförvaltning.
Artiklarna publiceras i Upphandling24s tidning och på deras webb samt här på vår hemsida.
Läs artiklarna

Resultat av strukturerad avtalsförvaltning:

  • Bättre offentliga affärer inkl bättre upphandlingar och avtal
  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen och ett bättre arbetsklimat
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökar möjligheterna att få de strategiska målen uppfyllda
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörerna filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

Utbildning till våren 2020:
Få fart på er avtalsförvaltning

Behöver ni kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ert arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för er. 
Läs mer om kursen här.
Kursdatum 22 april. Utbildningsort: Stockholm.
I samarbete med Upphandling24

Intressant material inom området

2018 > 04

En väl genomtänkt upphandling hjälper till att premiera kvalitet i utförande.
Detta beskrivs i en artikel på Inköpsrådet hemsida.
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: avtal, uppföljning

Eskilstuna kommun arbetar aktivt med att bygga en kultur med mer uppföljning och tydligare dialog bland annat mellan enheten och politikerna. Läs mer om vad de gjort. 

Läs hela inlägget »

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat