LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

- LO vill se bättre kontroll av upphandlade företag

Drygt sex av tio Stockholms kommunen upplever att de inte har tillräckliga resurser för att genomföra tillfredsställande kontroller av att de företag som upphandlats följer lagar och förordningar.
LO-distriktet i Stockholm har undersökt vilka rutiner kommunerna i länet har för att kontrollera de leverantörer de köper varor och tjänster av. 
LO:s Stockholmsdistrikt önskar att politikerna skaffar sig mer inblick och inflytande i upphandlingsarbetet.
Läs mer i Dagens Samhälle

Kommentarer