LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

- Bristande uppföljning ger dålig koll på leverantörsavtal

En väl fungerande avtalsuppföljning leder inte bara till ett effektivt inköpsarbete utan säkerställer även att organisationen får den kvalitet de har upphandlat till rätt pris. 
Klicka här för att läsa hur VISMA arbetar med detta.

Genom att prioritera avtalsuppföljning och genom tydliga rutiner går det att undvika brister där leverantören inte uppfyller kraven. Det kan röra sig om att den upphandlande myndigheten eller organisationen inte får vad de betalar för, att nästkommande upphandling baseras på felaktiga insikter på grund av bristande information eller att verksamheten inte kan sätta upp mål och löpande följa hur dessa utvecklas. För att kunna följa en leverantörsrelation över tid måste man ha koll på dokumentationen över tid. Det får man med ett strukturerat verktyg för avtalsuppföljning som gör det möjligt för verksamheten att arbeta kontinuerligt och strategiskt med sina leverantörsavtal. Ett strukturerat verktyg gör det möjligt att samla all information, vad som händer och vem som gjort vad, under avtalets hela löptid. Det blir heller inte lika sårbart då vem som helst i verksamheten snabbt kan få överblick över om leverantören lever upp till kraven i avtalet.

Kommentarer