LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Ett regeringsbeslut som underlättar uppföljningen

Att ha kontroll på sina utgifter är inte helt enkelt, även om man kan tycka det. I dag beslutade regeringen om e-fakturering i offentliga affärer. Denna lag om e-fakturor kommer att bidra till att uppföljningen av avtal underlättas avsevärt.

Det gör att till exempel felaktig fakturering undviks och seriösa leverantörer har större möjligheter. Flera branscher kommer att behöva ändra sina prissättningsstrategier.

– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, bedömde civilminister Ardalan Shekarabi (S) i februari när lagrådsremissen lades fram.

Den nya lagen träder i kraft från och med 1 april nästa år.

Länk till beslutet


Källa; Upphandling24 och Inexchange

Kommentarer