LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Avtal skrivs. Men vad händer sen?

Vi stöttar er inom offentlig sektor att få er avtalsförvaltning och -uppföljning att fungera långsiktigt. Det kan vi göra genom rådgivning, analys, projektledning med mera. Vi gör detta tillsammans med er och ni bestämmer omfattningen. De olika momenten/delarna inom avtalsförvaltningen är ingen "raketforskning" och ni skulle kunna klara av det själva men ibland kan man behöva stöd, extra resurser, bollplank, "andra ögon" etc. Vårt grundläggande mål är att ni ska klara av detta självständigt.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

TJÄNSTER - Vad behöver ni för stöd?

Nuläges-analys

Förstudie med analys av nuläge för att ge en bild över situationen i din organisation.

Kategori-sering

Stöd i att kategorisera era avtal och att arbeta kategoristyrt.

Förändrings-arbete

Säkerställ att det nya arbetssättet blir hållbart och framgångsrikt.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för att komma tillrätta med brister och göra förbättringar. Bygger på nulägesanalys gjord av er eller oss. 

Klassificera avtal

Stöd att dela in era avtal utifrån påverkan, kostnad och strategisk vikt. 

Projekt-ledning

Säkerställ att resultaten uppnås och att det fungerar långsiktigt.

Övergripande och fördjupningar. Allmänna och kundanpassade.
Enskilda kurser eller utbildningsprogram.  

Förvaltnings-plan

Ta fram och införa en avtalsförvaltnings-plan förenklar förvaltningen av avtalen.

Handböcker & mallar

Uppdatering av handbok eller skriva ny. Skapa mallar, checklistor och styrande dokument.

Faktura-granskning

Hitta dolda tillgångar och identifiera förbättringsområden.  

Rutiner & processer

Översyn och uppgradering av era befintliga rutiner och processer.  

ROLLER - Vad kan vi stötta er med?

Resurskonsult

Vi stöttar er vid resursbrist eller vid införandet och utvecklingen av er avtalsförvaltning. 

Avtals-controller

Resurskonsult för att driva avtalsförvaltningsuppgifter när ni inte har tid eller saknar kunskap.

Projektledare

Tillsammans med er leder vi ert projekt och ser till att satta mål uppnås enligt tidsplan. 

Föreläsare & utbildare

Vi har gedigen erfarenhet av föreläsningar, seminarier och utbildningar, både vad avser avtalsförvaltning och upphandling. 

Mentor

Stöd för medarbetare (ledare) inom organisationen, personligt eller till (lednings)gruppen.

Workshop-ledare

Faciliterar, driver frågor till beslut, vägleder och konsulterar under workshopen. 

Bollplank

Support för hela eller delar av organisationen i frågor kring avtalsförvaltning och upphandling. 

Interim-konsult

Tillfällig konsult för vissa ledarpositioner när t ex rekrytering pågår. Våra konsulter är vana att leda och styra hela eller delar av inköpsorganisationen. 

PAKET/ERBJUDANDEN

SPARA MYCKET FÖRST - BETALA LITE SEN

Vill ni på kort sikt göra besparingar använd vårt sparpaket. 
Vi kontrollerar ett antal fakturor från utvalda leverantörer med gällande avtal och prislista.
Först när pengarna ni kan spara är identifierade (hittade) betalar ni. Och då endast 20% av besparingen!
Denna tjänst ger er pengar.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Så här vill väl ingen arbeta? Vill du komma upp ur sanden, ring oss:  08-400 123 30