LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Behandling av personuppgifter

Avtalsförvaltning AB vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att tillhandahålla våra tjänster samt utvärdera och utveckla de tjänster som vi erbjuder dig. De uppgifter du uppgett här kan komma att användas av Avtalsförvaltning AB i marknadsföringssyfte, förutsatt att du har lämnat medgivande till sådan behandling.
Du har alltid rätt att invända mot att Avtalsförvaltning AB behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.
De personuppgifter vi behöver för att kunna skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig är:

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • företag/arbetsgivare

Om du tillhandahåller oss personuppgifter tillhörande någon annan än dig själv ansvarar du för att delning och behandling av personuppgifterna sker på laglig grund i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GPDR). Du svarar också för eventuell skada i form av vite eller skadestånd som uppkommer för Avtalsförvaltning AB till följd av att det saknas laglig grund för Avtalsförvaltning AB:s behandling av sådana personuppgifter som du delgett oss.

Vi kommer inte att hantera dina personuppgifter till andra ändamål än vad som beskrivits ovan utan att först inhämta ditt samtycke. Vill du ha närmare information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du vår integritetspolicy här.