LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Goda exempel inom avtalsförvaltning

Har ni påbörjat arbetet med att få kontroll på era utgifter för att ni insett vikten av effektiv och strukturerad förvaltning och uppföljning av avtal?
Enligt vår research är det många upphandlande myndigheter som vill ta tag i detta men vet inte alltid var man ska börja eller i vilken ordning.
Därför samlar vi nu in exempel på vad ni har gjort så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga.

Är du intresserad av att bidra?
Då bokar vi in ett samtal där du får berätta vad ni genomfört eller planerar att göra och eventuellt vilka resultat ni nått.

Under hösten och vintern 2018 kommer vi att presentera ett antal goda exemplen i flera olika forum, både i skrift och på webb.