LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat

Resultat

  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörer filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

Intressant material inom området

En väl genomtänkt upphandling hjälper till att premiera kvalitet i utförande.
Detta beskrivs i en artikel på Inköpsrådet hemsida.
 

Läs hela inlägget »
18 april 2018
Kommunen sparade miljoner tack vare uppföljning
9 mars 2018
Konferensen om avtalsuppföljning, 22 mars
9 mars 2018
Kompendium om avtalsuppföljning