LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Resultat

  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörer filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

Intressant material inom området

Att ha kontroll på sina utgifter är inte helt enkelt, även om man kan tycka det. I dag beslutade regeringen om e-fakturering i offentliga affärer. Denna lag om e-fakturor kommer att bidra till att uppföljningen av avtal underlättas avsevärt.

Läs hela inlägget »
26 april 2018
Aktiv uppföljning skärper kvaliteten
18 april 2018
Kommunen sparade miljoner tack vare uppföljning
9 mars 2018
Konferensen om avtalsuppföljning, 22 mars
9 mars 2018
Kompendium om avtalsuppföljning

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat