LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Avtal skrivs. Men vad händer sen?

Vi stöttar er inom offentlig sektor att få er avtalsförvaltning och -uppföljning att fungera långsiktigt. Det kan vi göra genom rådgivning, analys, projektledning med mera. Vi gör detta tillsammans med er och ni bestämmer omfattningen. De olika momenten/delarna inom avtalsförvaltningen är ingen "raketforskning" och ni skulle kunna klara av det själva men ibland kan man behöva stöd, extra resurser, bollplank, "andra ögon" etc. Vårt grundläggande mål är att ni ska klara av detta självständigt.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

PAKET/ERBJUDANDEN

SPARA MYCKET FÖRST - BETALA LITE SEN

Vill ni på kort sikt göra besparingar använd vårt sparpaket. 
Vi kontrollerar ett antal fakturor från utvalda leverantörer med gällande avtal och prislista.
Först när pengarna ni kan spara är identifierade (hittade) betalar ni. Och då endast 20% av besparingen!
Denna tjänst ger er pengar.

Hör av dig så berättar vi mer.

TRE OLIKA NIVÅER - TRE OLIKA PAKET

På vilken nivå befinner sig er organisation vad det gäller avtalsförvaltning? 

På första nivån är fokus att skapa ordning och reda.
Alla inköp och upphandlingar resulterar i någon form av leverans, så det finns mycket att ha kontroll på.

Grunden för avtalsförvaltning är lagd och vi är redo för nästa steg, att effektivisera avtalsförvaltningen.

Värdeskapande uppnås tillsammans. Både mellan beställare och leverantör och internt inom organisationen.

Vill ni utveckla er avtalsförvaltning? Identifiera på vilken nivå ni ligger och ta nästa steg. 
Hör av dig så berättar vi mer hur vi kan stötta er.

TJÄNSTER

Förstudie

Förstudie med analys av nuläge för att ge en bild över situationen i din organisation.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna och göra förbättringar.

Projekt-ledning

Projektledning för att säkerställa att resultaten uppnås och att det fungerar långsiktigt.

Utbildning

Utbildning inom organisationen för beställare, avtalsansvariga och avtalsägare.

Så här vill väl ingen arbeta? Vill du komma upp ur sanden, ring oss:  08-400 123 30