LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Avtal skrivs. Men vad händer sen?

Ofta finns det inte resurser och organisationen är inte anpassad för att klara en av en fungerande avtalsförvaltning.
Vi hjälper er inom offentlig sektor att få er avtalsförvaltning att fungera långsiktigt.

Förstudie

Förstudie med analys av nuläge för att ge en bild över situationen i din organisation.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna och göra förbättringar.

Projekt-ledning

Projektledning för att säkerställa att resultaten uppnås och att det fungerar långsiktigt.

Utbildning

Utbildning inom organisationen för beställare, avtalsansvariga och avtalsägare.

Vill du komma upp ur sanden, ring oss:  08-400 123 30