LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Integrera avtalsförvaltningen i upphandlingsprocessen

BEHOV
xxx

UPPDRAGET
Uppdraget var att införa avtalsförvaltning 2.0 i Upphandlings-center Dalarnas upphandlingsprocess. I version 2.0 adderar vi avtalsförvaltningen inklusive uppföljningen till deras handbok för att skapa trygghet och säkerställa deras uppdrag enligt samarbetsavtalet med de sju kommunerna.
Det inordnas i den befintliga strukturen, vilket ger dem förutsättningar att lättare integrera aktiviteterna med sina befintliga och att få in rutiner och processer i sitt dagliga arbete.

RESULTATET

  • Säkra...
  • Nu vet...
  • Samma rutiner och processer för alla upphandlare
  • Tydlighet gentemot kommunerna vad gäller förväntningar och ansvar
  • Trygghet hos upphandlarna

"Samarbetet har fungerat mycket bra. Avtalsförvaltning AB har varit lyhörda för vårt arbetssätt och hjälpt oss på ett mycket professionellt sätt att implementera tydliga rutiner och mallar kring vårt nya arbetssätt med avtalsförvaltning, integrerat i vårt verksamhetssystem för upphandling"

Upphandlingscenter och Ulrika Bergenblad

www.upphandlingscenterfbr.se

Lärare i  avtalsförvaltning - kundanpassat

UPPDRAG
Vi har anlitats flera gånger för att utbilda i avtalsförvaltning.
Kommuner och en region. 

?? % av eleverna/deltagarna har gett våra lärare högsta betyg.

Kompetensdelningsdag

UPPDRAG
Fick i uppdrag att ... dela med oss av... 
Deltagare från ...
Föreläsarna fick 4,8 av 5,0 i betyg.

Så här tyckte några av de 42 deltagarna:

"Över förväntan. Handfasta tips. Kommer att förändra vårt arbetssätt efter detta."

"Bra genomgång till varför man skall arbeta aktivt med avtalsförvaltning."

"Mycket bra samspel mellan föreläsarna. Upplevde dem som kunniga och engagerade."

Analys av upphanling

UPPDRAG
Vi stöttade ett statlig bolag genom att analysera och föreslå effektiviseringar av processer, rutiner och roller/ansvar inom ramen för myndighetens inköpsarbete. 

Föreläsare