LOGO_Avtalsförvaltning_RGB
loading...

Vad behöver du för stöd inom
avtalsförvaltning och -uppföljning?

Integrera avtalsförvaltningen i er upphandlingsprocess, klassificera era avtal, utveckla era rutiner och processer, föreläsningar, nulägesanalys, handböcker & maller eller något annat. Läs mer här

Utbildning hösten 2020
Få fart på er avtalsförvaltning

Behöver ni kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ert arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för er. 
Läs mer om kursen här.
Kursdatum 17 november.
Utbildningsort: Via webb eller på plats i Stockholm 
I samarbete med Upphandling24

Vi samlar in exempel från hela Sverige på vad man har gjort inom området avtalsförvaltning så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga med sin avtalsförvaltning.
Artiklarna publiceras i Upphandling24s tidning och på deras webb samt här på vår hemsida.
Läs artiklarna

Resultat av strukturerad avtalsförvaltning:

  • Bättre offentliga affärer inkl bättre upphandlingar och avtal
  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen och ett bättre arbetsklimat
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökar möjligheterna att få de strategiska målen uppfyllda
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörerna filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

2019

Drygt sex av tio Stockholms kommunen upplever att de inte har tillräckliga resurser för att genomföra tillfredsställande kontroller av att de företag som upphandlats följer lagar och förordningar.
LO-distriktet i Stockholm har undersökt vilka rutiner kommunerna i länet har för att kontrollera de leverantörer de köper varor och tjänster av. 
LO:s Stockholmsdistrikt önskar att politikerna skaffar sig mer inblick och inflytande i upphandlingsarbetet.
Läs mer i Dagens Samhälle

Läs hela inlägget »

Det måste vara en självklarhet i inköpsarbetet att säkerställa att skattebetalarnas pengar nyttjas på bästa sätt, skriver Magnus Rehnström, upphandlingsexpert på Visma Commerce. Kommuner och regioner måste kontrollera att de får det de betalar för. Läs artikeln här
https://upphandling24.se/stall-krav-pa-bestallaren-2/ 

Läs hela inlägget »

Läs artikeln i Upphanding24 där Karin berättar om annat slags sparpaket där personella resurser tillförs med resultatet att ekonomin stärks.

Läs hela inlägget »

Om inspiration, kompetens och arbetsglädje.
Läs artikeln på SOIs hemsida där vår medarbetare Ulrika Ajax delar med sig om viktiga saker i livet.

Läs hela inlägget »

"Många inköpsorganisationer arbetar idag reaktivt på verksamhetens förfrågningar. Vardagen är sådan. Behovet är stort och man agerar snarare upphandlingsfabrik än proaktiv inköpsenhet som leder och levererar på verksamhetsstrategiska beslut. Men vad möjliggör och ger förutsättning till att göra en strategisk förflyttning?"
Läs VISMAs artikel genom att klicka här 

Läs hela inlägget »

Den 21 september 2020 genomförde Upphandling24 den digitala konferensen Avtalsuppföljning där vi föreläste om vad olika roller kan göra inom avtalsförvaltning. 
Sverige kan inte vänta! Vad kan du göra?

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat