LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Vi samlar in exempel från hela Sverige på vad man har gjort inom området avtalsförvaltning så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga med sin avtalsförvaltning.
Artiklarna publiceras i Upphandling24s tidning och på deras webb samt här på vår hemsida.
Läs artiklarna

Resultat av strukturerad avtalsförvaltning:

  • Bättre offentliga affärer inkl bättre upphandlingar och avtal
  • Kommuninvånare får mer för sina skattepengar
  • Stolta medarbetare på kommunen och ett bättre arbetsklimat
  • Professionell och kvalitativ verksamhet –> bättre relationer med leverantörer och ökat förtroende hos medborgare och politiker
  • Bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökar möjligheterna att få de strategiska målen uppfyllda
  • Motiverade leverantörer och de oseriösa leverantörerna filtreras bort. God konkurrens på lika villkor.

Vill du veta mer? Börja med
att kontakta Karin:  08-400 123 32

Kompetensdelningsdag:
Avtalsförvaltning- och uppföljning

För dig som ansvarar för avtal inom kommun, stat och landsting i Dalarna.
T ex upphandlare, verksamhetschefer, avtalscontroller och ekonomer.
Datum i Borlänge:
19 september - läs mer och anmälan hos Upphandlingsdialog

Utbildning i höst:
Få fart på er avtalsförvaltning

Behöver ni kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ert arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för er. 
Kursdatum i Stockholm:
18 okt - läs mer och anmälan på Upphandling24Academy 

Intressant material inom området

2018 > 10

Hur lätt är det för oseriösa företag att lura det offentliga Sverige? Tyvärr förekommer detta på flera ställen men det finns lösningar. 
Se Uppdrag gransknings program och ta sedan tag i att förhindra detta i den egen organisation! Var inte rädd utan se istället till att bli stolt!
Till SVT Play

Läs hela inlägget »

Vi säkerställer att myndigheten får
det som är avtalat