LOGO_Avtalsförvaltning_RGB

Våra samlade erfarenheter

ARBETSOMRÅDEN
Ledarskaps-, verksamhets- och organisationsutveckling. Projektledning. Utbildning. Upphandling och Inköp. Juridik.
PROCESSER
Implementera, driva, förvalta och utveckla följande processer: Lednings-, besluts-, utvecklings-, projekt-, stöd-, ekonomi-. och inköpsprocess. 
BRANSCHER
Kommuner, kommunala bolag, entreprenader, anläggning, IT, bank, försäkring med flera.
 

Medarbetare

14

Björn Brandell

Avtalsspecialist 

Direkt: 08-400 123 31
Mobil: 0704-96 09 74
bjorn.brandell@avtalsforvaltning.se

Gunnar Lyckhage

Journalist, författare

Direkt: 031-22 07 60
Mobil: 073-971 29 30

gunnar.lyckhage@onlineforlag.se

Karin Kaibel

Projektspecialist

Direkt: 08-400 123 32
Mobil: 0709-54 55 05
karin.kaibel@avtalsforvaltning.se

Hannah Hanson

Jurist

Mobil: 0705-44 06 98
hannah.hanson@epis.se